Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun käyttöehdot ja tietosuoja

Yleistä

Finn Lecturan Digimateriaalit on Kustannusosakeyhtiö Otavan tuottama palvelu, joka sijaitsee Finn Lecturan verkkosivustolla osoitteessa digi.finnlectura.fi. Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelu käsittää Finn Lecturan kustantamat digitaaliset tuotteet, Finn Lecturan oppikirjoihin liittyvät digitaaliset oheismateriaalit, kuten äänitteet ja opettajan oppaat, sekä näiden jakelukanavan.

Määritelmät

Loppukäyttäjä: Loppukäyttäjällä tarkoitetaan Opiskelijakäyttäjää tai Opettajakäyttäjää.

Opiskelijakäyttäjä: Opiskelijakäyttäjällä tarkoitetaan oppilasta tai opiskelijaa. Opiskelijakäyttäjä voi olla yksityinen asiakas tai opiskella jonkin oppilaitoksen piirissä.

Opettajakäyttäjä: Opettajakäyttäjällä tarkoitetaan opettajaa, joka 1) opettaa jossakin oppilaitoksessa tai 2) opettajaa, joka ei opeta missään nimetyssä oppilaitoksessa. Osalla opettajista voi olla nk. hallinnoijaopettajan oikeudet, jotka oikeuttavat hallinnoijaopettajan tekemään digitaalisten materiaalien tilauksia oppilaitokselle sekä hallinnoimaan oppilaitoksen opiskelijakäyttäjien ja opettajakäyttäjien käyttöoikeuksia.

Palveluntarjoaja: Palveluntarjoajalla tarkoitetaan Kustannusosakeyhtiö Otavaa.

1. Käyttöehdot

Käyttämällä Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelua Loppukäyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli Loppukäyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hänen tulee lopettaa Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun ja sen kautta tarjottavan aineiston käyttäminen välittömästi. Hänen tulee myös ilmoittaa siitä kirjallisesti Finn Lecturan asiakaspalveluun, joka tarvittaessa poistaa käyttäjätunnukset ja siihen liittyvät tiedot palvelusta.

1.1. Käyttäjätunnus ja salasana

Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun käyttö edellyttää, että Loppukäyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Loppukäyttäjä luo käyttäjätunnuksen (= käyttäjän sähköpostiosoite) ja salasanan ottaessaan palvelun ensimmäistä kertaa käyttöön.

Loppukäyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle. Alaikäisellä Loppukäyttäjällä on kuitenkin oikeus luovuttaa käyttäjätunnus ja salasana huoltajalleen, jotta tämä voi tarvittaessa tehdä hankintoja Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelusta ja tutustua palveluun.

1.2. Finn Lecturan Digimateriaalit -palveluun liittyvät oikeudet

Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun sisältö sekä palvelun muut osat, ohjelmistot ja aineistot on suojattu tekijänoikeuslain, muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun ja siihen liittyvien aineistojen kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai muilla palveluun tietoa tuottavilla tahoilla, ja käyttäjälle myönnetään vain näiden käyttöehtojen mukainen rajoitettu käyttöoikeus aineistojen opiskelu- ja opetuskäyttöön.

Loppukäyttäjällä on oikeus käyttää Palveluntarjoajan tarjoamia aineistoja ainoastaan oppilaitoksessa tapahtuvassa opetustoiminnassa opiskelu- ja opettamistarkoituksissa ja/tai Opiskelijakäyttäjän omassa yksityisessä opiskelutarkoituksessaan.

Muunlainen Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun aineiston tai sen osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen aineistosta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman oikeudenhaltijan erillistä lupaa käyttää (esim. välittää) aineistoa millään tavoin muissa Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun kaltaisissa tai siihen rinnastettavissa sähköisissä palveluissa, kuten Oppilaitoksen käyttämässä muussa sähköisessä oppimisympäristössä, tai avoimessa tietoverkossa. Loppukäyttäjällä ei myöskään ole oikeutta muodostaa Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun osista uutta palvelua.

Opettajakäyttäjän oikeus tulostaa ja kopioida käyttöoikeuden piirissä olevaa aineistoa perustuu Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliseen valokopiointisopimukseen, ks. lisää www.kopiosto.fi.

1.3. Vastuut ja vastuunrajoitukset

Palvelua koskevien virheiden tai puutteiden osalta Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu velvollisuuteen korjata palvelu tai suorittaa se uudelleen.

Kumpikin osapuoli vastaa toiselle osapuolelle tuottamuksellaan aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Osapuolten on esitettävä kaikki korvausvaatimuksensa puolen vuoden kuluessa siitä, kun osapuoli tuli tai osapuolen olisi pitänyt tulla tietoiseksi vahinkotapahtumasta.

Osapuolen kokonaisvastuu kaikista vahingoista ei voi ylittää määrää, joka vastaa Loppukäyttäjän palvelusta maksamien veloitusten summaa vahinkotapahtumaa edeltäneen puolen vuoden ajanjakson aikana. Tätä vastuurajoitusta ei sovelleta tahallisiin vahinkoihin.

2. Tietosuoja

Finn Lectura on osa Kustannusosakeyhtiö Otavaa ja noudattaa samaa tietosuojaselostetta. Tutustu tietosuojaselosteeseen Otavan sivuilla.