Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun käyttöehdot ja tietosuoja

Yleistä

Finn Lecturan Digimateriaalit on Kustannusosakeyhtiö Otavan tuottama palvelu, joka sijaitsee Finn Lecturan verkkosivustolla osoitteessa digi.finnlectura.fi. Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelu käsittää Finn Lecturan kustantamat digitaaliset tuotteet, Finn Lecturan oppikirjoihin liittyvät digitaaliset oheismateriaalit, kuten äänitteet ja opettajan oppaat, sekä näiden jakelukanavan.

Määritelmät

Aineisto: Aineistoilla tarkoitetaan Finn Lecturan kustantamia digitaalisia tuotteita sekä Finn Lecturan oppikirjoihin liittyviä digitaalisia oheismateriaaleja, kuten äänitteitä ja opettajan oppaita.

Loppukäyttäjä: Loppukäyttäjällä tarkoitetaan Opiskelijakäyttäjää tai Opettajakäyttäjää.

Opiskelijakäyttäjä: Opiskelijakäyttäjällä tarkoitetaan oppilasta tai opiskelijaa. Opiskelija-käyttäjä voi olla yksityinen kuluttaja-asiakas tai opiskella jonkin oppilaitoksen piirissä.

Opettajakäyttäjä: Opettajakäyttäjällä tarkoitetaan opettajaa, joka 1) opettaa jossakin oppilaitoksessa tai 2) opettajaa, joka ei opeta missään nimetyssä oppilaitoksessa. Osalla opettajista voi olla nk. hallinnoijaopettajan oikeudet, jotka oikeuttavat hallinnoijaopettajan tekemään digitaalisten materiaalien tilauksia oppilaitokselle sekä hallinnoimaan oppilaitoksen Opiskelijakäyttäjien ja Opettajakäyttäjien käyttöoikeuksia.

1. Käyttöehdot

Käyttämällä Palveluntarjoajan Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelua Loppukäyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli Loppukäyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, Loppukäyttäjä ei saa käyttää Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelua ja sen kautta tarjottavaa Aineistoa.

1.1. Palveluntarjoaja, asioinnin kieli ja asiakastuki

Palveluntarjoaja on Kustannusosakeyhtiö Otava (y-tunnus: 1564596-0) ja verkkopalvelu tarjotaan suomen kielellä. Asiakaspalvelua on saatavilla suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

1.2. Palvelun käyttöoikeus ja rekisteröityminen

Palvelun Loppukäyttäjäksi voivat rekisteröityä kaikki vähintään 13-vuotiaat henkilöt, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Palveluun rekisteröityminen on maksutonta. Aineiston ostaminen ja käyttö edellyttää palvelun Loppukäyttäjäksi rekisteröitymistä.

Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun käyttö edellyttää, että Loppukäyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Loppukäyttäjä luo käyttäjätunnuksen (= käyttäjän sähköpostiosoite) ja salasanan ottaessaan palvelun ensimmäistä kertaa käyttöön.

Loppukäyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle. Alaikäisellä Loppukäyttäjällä on kuitenkin oikeus luovuttaa käyttäjätunnus ja salasana huoltajalleen, jotta tämä voi tarvittaessa tehdä hankintoja Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelusta ja tutustua palveluun.

1.3. Aineiston hankinta, hinnat ja maksutavat

Aineisto ostetaan valitsemalla Finn Lecturan verkkopalvelun valikoimasta aineisto ja kappalemäärä. Loppukäyttäjän valitsemat Aineistot lisätään Loppukäyttäjän ostoskoriin, missä tilausmääriä voi vielä muuttaa ja mistä Aineistoja voi poistaa ennen tilauksen vahvistamista ja maksua.

Loppukäyttäjää sitova tilaus syntyy, kun Loppukäyttäjä lähettää tilauksensa verkkokaupassa. Loppukäyttäjää kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista. Loppukäyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus.

Finn Lectura lähettää Loppukäyttäjälle sopimusvahvistuksen Loppukäyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Loppukäyttäjän velvollisuutena on tarkistaa, että sopimusvahvistus vastaa sisällöltään Loppukäyttäjän tilausta.

Finn Lecturalla on oikeus olla hyväksymättä tilausta. Tilaus sitoo Finn Lecturaa, kun Finn Lectura on toimittanut Loppukäyttäjälle sopimusvahvistuksen.

Aineistojen hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Aineistot veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Hinnat sisältävät arvolisäveron.

Loppukäyttäjä voi maksaa tilauksen seuraavilla maksuvälineillä:

Verkkopankkimaksu

Ostokset on mahdollista maksaa välittömästi verkkopankissa. Verkkomaksu on mahdollista suorittaa kaikkien kotimaisten pankkien kautta. Maksun saajana tiliotteella näykyy Paytrail Oyj.

Luottokortit

Ostokset on mahdollista maksaa yleisimmillä luottokorteilla. Valitsemalla luottokortin maksutavaksi, Loppukäyttäjä ohjataan turvalliseen luottokorttimaksuun Paytrail Oyj:n SSL-suojatulla maksulomakkeella. Maksukortin tietoja ei tallenneta Finn Lecturan järjestelmiin. Maksun saajana luottokorttilaskulla näkyy Paytrail Oyj, se välittää Loppukäyttäjän maksaman korttimaksun Finn Lecturalle.

Lasku

Yritysasiakkaat voivat maksaa tilauksia myös laskulla, laskutuksen hoitaa silloin Kirjavälitys omien laskutusehtojensa mukaisesti.

1.4. Aineiston tarkastaminen, reklamaatiot ja virhevastuu

Kun Loppukäyttäjä on vastaanottanut Aineiston, Loppukäyttäjän tulee viipymättä tarkistaa, että Aineisto on virheetöntä ja että toimitus sisältää kaikki Loppukäyttäjän tilaamat Aineistot.

Jos Loppukäyttäjä havaitsee toimituksen tai Aineiston olevan virheellinen, Loppukäyttäjän tulee viivytyksettä virheen havaittuaan ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa ilmoittaa virheestä Finn Lecturan asiakaspalveluun (puh. 09-74151 005, s-posti: info@finnlectura.fi).

Mikäli toimituksessa tai Aineistossa vahvistetaan olevan virhe, Finn Lecturalla on ensisijaisesti oikeus kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle virheetön Aineisto. Finn Lectura vastaa Aineiston virheestä Opiskelijakäyttäjää kohtaan voimassaolevan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti.

1.5. Peruuttamisoikeuden puuttuminen

Loppukäyttäjän ostama Aineisto on heti hänen käytettävissään maksun suorittamisen jälkeen. Ostaessaan Aineiston Loppukäyttäjä antaa suostumuksensa sille, että Aineisto on välittömästi hänen käytettävissään, ja sen vuoksi Opiskelijakäyttäjällä ei ole kuluttajansuojalain mukaista verkkokaupan peruuttamisoikeutta ostokselleen. Opettajakäyttäjällä ei myöskään ole peruuttamisoikeutta.

Yritysasiakkailla ei ole kuluttajansuojalain mukaista verkkokaupan peruuttamisoikeutta missään tilanteissa.

1.6. Finn Lecturan Digimateriaalit -palveluun liittyvät oikeudet

Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun sisältö sekä palvelun muut osat, ohjelmistot ja Aineistot on suojattu tekijänoikeuslain, muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun ja siihen liittyvien Aineistojen kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai muilla palveluun Aineistoja tai muita materiaaleja tuottavilla tahoilla, ja Loppukäyttäjälle myönnetään vain näiden käyttöehtojen mukainen rajoitettu käyttöoikeus Aineistojen opiskelu- ja opetuskäyttöön.

Loppukäyttäjällä on oikeus käyttää Palveluntarjoajan tarjoamia Aineistoja ainoastaan oppilaitoksessa tapahtuvassa opetustoiminnassa opiskelu- ja opettamistarkoituksissa ja/tai Opiskelijakäyttäjän omassa yksityisessä opiskelutarkoituksessaan.

Muunlainen Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun Aineiston tai sen osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen Aineistosta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman oikeudenhaltijan erillistä lupaa käyttää (esim. välittää) Aineistoa millään tavoin muissa Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun kaltaisissa tai siihen rinnastettavissa sähköisissä palveluissa, kuten oppilaitoksen käyttämässä muussa sähköisessä oppimisympäristössä, tai avoimessa tietoverkossa. Loppukäyttäjällä ei myöskään ole oikeutta muodostaa Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelun osista uutta palvelua.

Opettajakäyttäjän oikeus tulostaa ja kopioida käyttöoikeuden piirissä olevaa Aineistoa perustuu Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliseen valokopiointisopimukseen, ks. lisää www.kopiosto.fi.

1.7. Aineiston ja palvelun käyttöoikeuden kesto

Aineiston latausajan sekä käyttöoikeuden kesto määritellään kunkin erillisen palvelussa tarjolla olevan Aineiston yhteydessä. Kertaostoksissa Aineiston käyttöoikeus on lähtökohtaisesti ikuinen latauksen jälkeen, jollei muuta kertaostoksen yhteydessä mainita.

Loppukäyttäjällä on oikeus käyttää Finn Lectura Digimateriaalit -palvelua niin kauan, kunnes hän itse sulkee käyttäjätilinsä tai Palveluntarjoaja sulkee Loppukäyttäjän tilin. Loppukäyttäjä voi sulkea tilinsä olemalla yhteydessä Finn Lecturan asiakaspalveluun.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Loppukäyttäjän käyttäjätili oman harkintansa mukaan ja ilman velvollisuutta ilmoittaa siitä etukäteen Loppukäyttäjälle, mikäli Loppukäyttäjä rikkoo näitä palvelun käyttöehtoja tai mikäli Palveluntarjoaja epäilee Loppukäyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan paljastuneen kolmansille tahoille.

Loppukäyttäjälle ei hyvitetä mitään maksettuja maksuja, vaikka hänen tilinsä sulkemishetkellä Loppukäyttäjällä olisi vielä Aineistojen käyttöoikeusaikaa kesken.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu kokonaan oman harkintansa mukaan. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan palvelun sulkemisesta viimeistään 2 kk ennen sulkemishetkeä.

1.8. Ylivoimainen este

Finn Lectura ei vastaa sellaisesta Aineiston virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Finn Lecturan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure). Tällaisessakin tilanteessa Finn Lectura pyrkii kuitenkin palvelemaan Loppukäyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla.

1.9. Vastuut ja vastuunrajoitukset

Palvelua koskevien virheiden tai puutteiden osalta Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu velvollisuuteen korjata palvelu tai suorittaa se uudelleen.

Kumpikin osapuoli vastaa toiselle osapuolelle tuottamuksellaan aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Osapuolten on esitettävä kaikki korvausvaatimuksensa puolen vuoden kuluessa siitä, kun osapuoli tuli tai osapuolen olisi pitänyt tulla tietoiseksi vahinkotapahtumasta.

Osapuolen kokonaisvastuu kaikista vahingoista ei voi ylittää määrää, joka vastaa Loppukäyttäjän palvelusta maksamien veloitusten summaa vahinkotapahtumaa edeltäneen puolen vuoden ajanjakson aikana. Tätä vastuurajoitusta ei sovelleta tahallisiin tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin.

1.10. Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Mikäli osapuolten välille syntyy näiden ehtojen muodostamasta sopimuksesta tai sen soveltamisesta erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttajaasiakkaana Opiskelijakäyttäjä voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

2. Tietosuoja

Finn Lectura on osa Kustannusosakeyhtiö Otavaa. Henkilötietojen käsittelyyn Finn Lecturan toiminnassa sovelletaan Otava-konsernin tietosuojaselostetta. Tutustu tietosuojaselosteeseen Otavan sivuilla.

Hallinnoijaopettajat myöntävät ja sulkevat Opettajakäyttäjien käyttäjätunnuksia Palveluun. Tässä roolissaan hallinnoijaopettajilla on näkymä Opettajakäyttäjien antamiin käyttäjätilin perustietoihin, kuten nimeen, sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon. Nämä tiedot eivät näy oppilaitoksen muille Opettajakäyttäjille.